Dao khắc CNC soắn lưỡi đôi

Ngày Để lại phản hồi

Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ bền cao, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.

image description

Loại   Kích thước Đơn vị tính Mã số Đơn giá
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×8Chiếc1404473
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×12Chiếc1404474
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×15Chiếc1404475
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×17Chiếc1404430
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×22Chiếc1404477
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×25Chiếc1404478
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×32Chiếc1404479
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×42Chiếc1404480
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×3.175×52Chiếc1404547
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×12Chiếc1404481
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×17Chiếc1404482
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×22Chiếc1404483
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×32Chiếc1404485
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×42Chiếc1404486
Dao khắc soắn lưỡi đôi4mm×4×52Chiếc1404566
Dao khắc soắn lưỡi đôi6mm×4×22Chiếc1404487
Dao khắc soắn lưỡi đôi6mm×4×32Chiếc1404489
Dao khắc soắn lưỡi đôi6mm×4×42Chiếc1404490
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×1.5×12Chiếc1404452
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×2.5×15Chiếc1404454
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×2×12Chiếc1404450
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×2×17Chiếc1404555
Dao khắc soắn lưỡi đôi3.175mm×2×8Chiếc1404449
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *