Dao khắc CNC soắn ốc

Đăng Để lại phản hồi

Ứng dụng:Dùng để khắc trên vật liệu Mica, PVC, tấm gỗ, tấm MDF, tấm fomech…..
Đặc tính sản phẩm: Được làm từ chất liệu hợp kim, độ bền cao, máy khắc tốc độ cao mà không sợ gãy dao.

cnc2

Loại   Kích thước Đơn vị tính Mã số Đơn giá
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×8 Chiếc 1404473
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×12 Chiếc 1404474
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×15 Chiếc 1404475
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×17 Chiếc 1404430
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×22 Chiếc 1404477
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×25 Chiếc 1404478
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×32 Chiếc 1404479
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×42 Chiếc 1404480
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×3.175×52 Chiếc 1404547
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×12 Chiếc 1404481
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×17 Chiếc 1404482
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×22 Chiếc 1404483
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×32 Chiếc 1404485
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×42 Chiếc 1404486
Dao khắc soắn lưỡi đôi 4mm×4×52 Chiếc 1404566
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×22 Chiếc 1404487
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×32 Chiếc 1404489
Dao khắc soắn lưỡi đôi 6mm×4×42 Chiếc 1404490
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×1.5×12 Chiếc 1404452
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2.5×15 Chiếc 1404454
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×12 Chiếc 1404450
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×17 Chiếc 1404555
Dao khắc soắn lưỡi đôi 3.175mm×2×8 Chiếc 1404449